Instytucje

NADLEŚNICTWO JEDWABNO
Właściciel: Skarb Państwa
Zakres działalności: prowadzenie gospodarki leśnej na podstawie planu urządzenia lasu
Adres: ul. 1-go Maja, 12-122 Jedwabno
Telefon: 89-6213005
E-mail: [email protected]