Bezpłatne szkolenie dla rolników! Pozyskanie funduszy.

By | 8 stycznia 2018

Agroexpert sp. z o.o. specjalizuje się w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji oraz fachowym doradztwem rolniczym. Działa na terenie całej Polski, natomiast siedziba firmy znajduje się w Olsztynie, a punkty informacyjne w Pasłęku i Braniewie.
Członkowie Zarządu oraz personel firmy posiadają wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy – od roku 2000: programy przedakcesyjne, PHARE, SPO 2004-2006, PROW 2007-2013, PROW 2014-2020. Historia każdego z Członków Zarządu to wieloletnie zdobywanie doświadczenia jako pracownicy w instytucjach aplikujących o środki i wdrażających fundusze, następnie prowadzenie firm prywatnych, a w tej chwili połączenie w spółkę.
Oferta firmy skierowana jest głównie do rolników, którzy chcą rozwijać potencjał swojego gospodarstwa, jak również mieszkańców wsi i firm zainteresowanych pozyskaniem środków na podjęcie i rozwój działalności gospodarczej. Usługi świadczone są na terenie całej Polski. Obecnie w portfelu firmy znajduje się ok 1000 podmiotów, dla których w sposób kompleksowy chcą świadczyć usługi wysokiej jakości – w zgodnej współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji wspólnie działając w kierunku prawidłowego wydatkowania funduszy unijnych. Agroexpert sp. z o.o. wyróżnia się zarówno jakością, jak i kompleksowością wsparcia w zakresie pozyskiwania i rozliczania inwestycji. Z myślą o czasie swoich klientów przejmują obowiązki wynikające z konieczności zarządzania projektem, tj. monitorowania realizacji, kontaktu z instytucją wdrażającą, rozliczenia projektu zgodnie z wytycznymi UE.
W ramach profesjonalnego doradztwa rolniczego zapewniają kompleksowe usługi dla gospodarstw rolnych. Korzystając usług, zapewniane jest profesjonalne wsparcie w procesie pozyskiwania dotacji PROW oraz prowadzenia gospodarstwa zgodnie z obowiązującymi normami/przepisami. Ściśle współpracują z jednostką certyfikującą produkty ekologiczne oraz zapewniają prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.

W związku z powyższym planowane jest bezpłatne spotkanie szkoleniowo‑informacyjne dla mieszkańców gmin wiejskich z terenu powiatu szczycieńskiego. Będzie to otwarte spotkanie skierowane do wszystkich zainteresowanych pozyskiwaniem środków z funduszy europejskich.

Planowany zakres szkolenia będzie obejmował i.in.:
1. Działania inwestycyjne PROW 2014-2020 skierowane do rolników m.in.:
„Modernizacja gospodarstw rolnych”,
„Restrukturyzacja małych gospodarstw”,
„Premie dla młodych rolników”
2. Dotacje dla przedsiębiorstw i osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą na obszarach wiejskich,
3. Programy rolno-środowiskowo-klimatyczne i ekologiczne, płatności obszarowe w 2018 roku.

Szkolenie odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Lemanach w dniu 15.02.2018 r. w godzinach 10.00 – 15.00.